Värmebortfall i fastigheten

Vi har haft problem med värmebortfall i vissa lägenheter under delar av december och januari. Felsökning av värmesystemet har gjorts och vissa åtgärder är nu genomförda. Lider ni fortsatt av värmeproblem, oavsett överskott eller underskott, uppskattar vi i styrelsen om ni kan meddela oss via styrelsens kontaktformulär.