Styrelsens medlemmar

Brf Vasaborgens styrelse

Alexander Kloow                               Ordförande

Mårten Svanberg                              Ordinarie

Caroline Rossi                                    Ordinarie

Caj Hofberg                                         Suppleant                     076-8919636

Johannes Hagstrand                         Suppleant                    073-9744838

För kontakt med styrelsen, använd gärna vårt formulär

Internrevisorer

Niclas Wimmerstedt                         Ordinarie                     073-5305566

Annika Berglund                                Ordinarie