Styrelsens medlemmar

Brf Vasaborgens styrelse

Linnea Larsson                          Ordförande

Mattias Enerbäck                      Ordinarie

Johan Fall                                     Ordinarie

Peter Khoshaba                          Ordinarie

För kontakt med styrelsen, använd gärna vårt formulär

Internrevisorer

Annika Berglund

Anna Sundelius