Kalendarium för styrelsemöten

Kalendarium för styrelsemöten
1 April

 

Konstituerande 2020-04-2
2 Maj

 

Ordinariemöte 2020-05-11
3 Juni

 

Ordinariemöte 2020-06-08
4

 

Juli Ordinariemöte

 

2020-07-13
5 August

 

Ordinariemöte 2020-08-10
6

 

September Ordinariemöte 2020-09-14
7

 

Oktober

 

Ordinariemöte 2020-10-12
8

 

November Ordinariemöte 2020-11-09
9

 

December Ordinariemöte 2020-12-14
10

 

Januari Ordinariemöte 2021-01-11
11

 

Februari Ordinariemöte

 

2021-02-08
12 Mars Ordinariemöte

 

2021-03-08