Kalendarium för styrelsemöten

Kalendarium för styrelsemöten
1 Maj

 

Ordinariemöte 2016-05-10
2 Juni

 

Ordinariemöte 2016-06-08
3 Juli

 

Ordinariemöte 2016-06-27
4

 

Augusti Ordinariemöte

 

2016-08-08
5 September

 

Ordinariemöte 2016-09-12
6

 

Oktober Ordinariemöte 2016-10-10
7

 

November

 

Ordinariemöte 2016-11-14
8

 

December Ordinariemöte 2016-12-12
9

 

Januari Ordinariemöte 2016-01-09
10

 

Februari Ordinariemöte 2016-02-13
11

 

Mars Ordinariemöte

 

2016-03-13
12 April Ordinariemöte

 

2016-04-10