Föreningens Stadgar

Stadgar för Brf Vasaborgen, antagna på föreningsstämma 2015-05-25 och registrerade hos Bolagsverket 2015-08-27

Stadgar (godtagna av Bolagsverket)