Sophantering/Återvinning

Hushållssopor

Endast väl tillslutna plast- eller soppåsar skall kastas i sopkärlen på innergården.

Återvinningstation på gården

Det finns en återvinningsstation för tidningspapper samt en för matavfall. Matavfall måste läggas i särskilda matavfallspåsar som finns att hämta i källaren.

Cyklar

Trasiga cyklar utan avsikt att lagas skall omgående bortforslas av ägaren.

Övrigt

Glas, metallavfall, hårdplast och kartonger lämnas vid miljöstationen I korsningen Birkagatan/Tomtebogatan, vid Coop.