Sophantering/Återvinning

Hushållssopor

Endast väl tillslutna plast- eller soppåsar skall kastas i sopkärlen på innergården.

Matavfall

Matavfall måste läggas i särskilda matavfallspåsar som finns att hämta i källaren.

Tidningar

Återvinning av tidningar har upphört och boende hänvisas till återvinningen vid Coop Tomtebogatan.

Cyklar

Trasiga cyklar utan avsikt att lagas skall omgående bortforslas av ägaren.

Övrigt

Glas, metallavfall, hårdplast och kartonger lämnas vid miljöstationen I korsningen Birkagatan/Tomtebogatan, vid Coop.