Hyra ut i andra hand

Andrahandsuthyrning

Det kan säkert hända någon gång att du inte behöver bo i lägenheten under en tid. Kanske funderar du på att hyra ut den i andra hand. Men det är en del du måste tänka på.

Viktigt att tänka på

Andrahandsuthyrning kräver styrelsens godkännande och ansökan ska vara skriftlig, se Ansökningsförfarande nedan.

En andrahandsupplåtelse är när någon annan än du själv självständigt använder lägenheten. Detta gäller även om du lånar ut lägenheten till någon i den närmaste familjekretsen. Den som hyr din lägenhet i andra hand blir din hyresgäst och du blir hyresvärd. Bestämmelserna i hyreslagen gäller då mellan dig och din hyresgäst.

Föreningen tar ut en avgift för andrahandsuthyrning.

Styrelsen kommer behandla ditt ärende skyndsamt men ser gärna att du lämnar in din ansökan minst 30 dagar innan du vill börja hyra ut i andra hand. Styrelsen lämnar sedan skriftligen besked efter att beslut tagits om ansökan ska beviljas eller avslås.

Ansökningsförfarande

  1. Läs igenom Upplatelse_andrahandsuthyrning_Vasaborgen_Info
  2. Logga in på www.sbc.se med BankID
  3. Klicka in på Mitt SBC och därefter blanketter
  4. Ladda hem och fyll i blanketten för Andrahandsupplåtelse. På ansökan ska det tydligt framgå varför lägenheten ska hyras ut, till vem den ska hyras ut och hur lång tid den ska hyras ut.
  5. Ifylld blankett skickas till styrelsens mail eller brevlåda på Karlbergsvägen 43B.
  6. Vid godkänd uthyrning fyller bostadsrättsinnehavaren i Överenskommenlsen vid andrahandsuthyrning och mailar eller lämnar i styrelensens brevlåda på Karlbergsvägen 43B

Stödjande dokument

Information om policys och rutiner vid andrahandsuthyrning av bostadsrätt

Upplatelse_andrahandsuthyrning_Vasaborgen_Info

Ansökan om upplåtelse i andrahand av bostadsrätt

Finns att tillgå på www.sbc.se

Överenskommelse vid andrahandsuthyrning (bostadsrättsinnehavare/hyresgäst)

Upplatelse_andrahandsuthyrning_Vasaborgen_Overenskommelse