Hyra ut i andra hand

Andrahandsuthyrning

Det kan säkert hända någon gång att du inte behöver bo i lägenheten under en tid. Kanske funderar du på att hyra ut den i andra hand. Men det är en del du måste tänka på.

Framför allt måste du ha styrelsens godkännande.

En andrahandsupplåtelse är när någon annan än du själv självständigt använder lägenheten. Detta gäller även om du lånar ut lägenheten till någon i den närmaste familjekretsen.

För att hyra ut i andra hand måste du ha styrelsens samtycke och ansökan ska vara skriftlig, se dokumentet ”Ansökan om upplåtelse i andrahand av bostadsrätt” nedan. På ansökan ska det tydligt framgå varför lägenheten ska hyras ut, till vem den ska hyras ut och hur lång tid den ska hyras ut.

Föreningen tar ut en avgift för andrahandsuthyrning.

Ansökan om upplåtelse av lägenhet i andra hand skall lämnas i styrelsens brevlåda i entrén på Karlbergsvägen 43B.

Styrelsen kommer behandla ditt ärende skyndsamt men ser gärna att du lämnar in din ansökan minst 30 dagar innan du vill börja hyra ut i andra hand.

Styrelsen lämnar sedan skriftligen besked efter att beslut tagits om ansökan ska beviljas eller avslås.

Om ansökan beviljats ska dokumentet ”Överenskommelse vid andrahandsuthyrning” nedan samt kopia på andrahandshyresavtalet lämnas till styrelsen.

Den som hyr din lägenhet i andra hand blir din hyresgäst och du blir hyresvärd.

Bestämmelserna i hyreslagen gäller då mellan dig och din hyresgäst.

Bostadsrättsinnehavare

Följande dokument använder du om du äger din bostad och vill hyra ut din lägenhet i andrahand.

Information om policys och rutiner vid andrahandsuthyrning av bostadsrätt

Upplatelse_andrahandsuthyrning_Vasaborgen_Info

Ansökan om upplåtelse i andrahand av bostadsrätt

Upplatelse_andrahandsuthyrning_Vasaborgen_Ansokan

Överenskommelse vid andrahandsuthyrning (bostadsrättsinnehavare/hyresgäst)

Upplatelse_andrahandsuthyrning_Vasaborgen_Overenskommelse