Gemensamma utrymmen

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar där vi tillsammans äger och förvaltar husen vi bor i. För att alla ska trivas finns det vissa regler vi alla måste förhålla oss till. Om alla följer dessa trivselregler bidrar det till en fin grannsämja, att våra gemensamma utrymmen ser snygga ut och att vi kan undvika onödiga kostnader.

Cykelrum

Det är inte tillåtet att ha cyklar stående i våra gemensamma utrymmen eller trapphus pga brandrisk.

Det finns ställ för cyklar på innergården, samt ett cykelförråd i källaren på Karlbergsvägen 43A. Ni som nyttjar cykelstället på innergården – ställ cyklarna samlade för att inte påverka framkomligheten. De cyklar som för tillfället inte används kan med fördel ställas i cykelförrådet för att inte ta upp plats på innergården.

Rensning av cyklar sker med jämna mellanrum. Trasiga cyklar utan avsikt att lagas skall omgående bortforslas av ägaren.

Föreningslokal

Det finns en föreningslokal i källaren i huset som är till för alla. Hör av dig till styrelsen om du vill boka denna.

Gården

Grill och utemöbler under sommarhalvåret. Rengör grillen efter användning. Utemöbler och grill som nyttjas ska städas och ställas i ordning.

Fimpar och annat skräp får inte slängas på innergården, dessa ska slängas i avsedda behållare.

Husdjur ska hållas kopplade och får inte rastas på innergården. Djurägaren ansvarar för att djuren inte stör övriga boende.

Tänk på att ljud på innergården förstärks och kan upplevas som störande. Detta ska speciellt beaktas efter kl. 22.00.

Att skaka mattor är ej tillåtet, det gör du på piskbalkongen (utgång från vinden).

Mata fåglar är förbjudet. Resterna, det som fåglarna tappar, lockar möss och råttor till och framförallt in i våra hus.

Piskbalkong

Med utgång från vinden finns en piskbalkong.

Trapphus

Det är förbjudet att röka i trappor, hissar, källare och andra gemensamma invändiga utrymmen.

Se till att hålla fria utrymningsvägar i trapphusen och entréer från exempelvis avfall, barnvagnar, cyklar, kläder, leksaker och möbler. Det är viktigt med hänsyn till brandrisk och risken för rökutveckling. Att hålla trapphusen fria är också att visa hänsyn till varandra och till städpersonalen, som ska kunna städa effektivt utan att hindras av saker som förvaras i trapphusen.

Tvättstuga

Det finns tre tvättmaskiner, en torktumlare, ett stort torkskåp samt ett torkrum. Bokas med cylinder.

Lämna tvättstugan i trevligt skick efter användning. Sopa rent på golvet, släng ev. förpackningar, torka rent maskiner och ta bort luddet från torktumlaren. Sopa även rent inne i torkrummet.

Vindsförråd

Inga föremål får förvaras utanför vindsförråd eller i gemensamma gångar med tanke på brandsäkerhet och framkomlighet.