Värmebortfall i fastigheten

Vi har haft problem med värmebortfall i vissa lägenheter under delar av december och januari. Felsökning av värmesystemet har gjorts och…

Ny hemsida!

Nu är äntligen vår nya hemsida igång! Vi har arbetat med att skapa en så estetiskt tilltalande samt informationsrik sida…